Kontakt


Zobraz veľkú mapu

Zriaďovateľ:
Mgr. Jana Iľková – ACADEMIC KINDERGARTEN
Jazerná ul. č.1/1460, 900 41 Rovinka Rovinka – PRÉDIUM

IČO: 46 686 061

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu:

Kontakty:
mobil: 0907 / 480 632
e-mail: akgskolka@gmail.com