Cenník

CENNÍK od 1.6.2018

TL-01

TL-02

TL-03

Pri prihláške /zápise/ sa uhrádza jednorazový poplatok tzv. zápisné v sume 90 €.

TL-04