Cenník

CENNÍK platný od 1.1.2023

TL-01

TL-02

TL-03

Pri prihláške /zápise/ sa uhrádza jednorazový poplatok tzv. zápisné v sume 90 €.

TL-04